Khóa học XNK Tài liệu XNK

Khóa học XNK

Thực hành khai báo trên những bộ chứng từ thực tế mới 2021, các bạn sẽ được cài phần mềm ecus để thực hành

Trong một công ty, một nhân viên xuất nhập khẩu là người phải chịu trách nhiệm soạn thảo các chứng từ xuất nhập khẩu thật chuẩn xác và kịp tiến độ cho lô hàng xuất nhập khẩu mà mình phụ trách. Các loại chứng từ trong xuất nhập khẩu chia ra 3 mảng lớn: MẢNG 1: THỰC HÀNH CHỨNG TỪ XNK SELLER - BUYER MẢNG 2: THỰC HÀNH CHỨNG TỪ DO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP MẢNG 3: THỰC HÀNH CHỨNG TỪ DO BÊN THỨ 3 CẤP

Thực hành thực tế 100% chuyên sâu 3 mảng chính về Chứng từ xuất nhập khẩu - Nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử - Quy trình giao nhận ...

Trang bị để trở thành nhân viên chứng từ chuyên nghiệp

Khóa ngắn hạn này giúp các bạn tiếp cận được cách quản lý tiên tiến của thế giới, Cụ thể hóa các công việc thực tế của một doanh nghiệp logistics xuất nhập khẩu. Đặc biệt, khóa này bạn còn được hướng dẫn thành thạo sử dụng phần mềm Ecus5 khai báo tờ khai hải quan điện tử cho lô hàng SEA, AIR, TRUCK...

Nội dung kháo học tiếng anh chuyên ngành vận tải hàng container

Với những nội dung kiến thức chuyên sâu, cọ xát thực tế, khóa học xuất nhập khẩu thực hành online này sẽ trang bị cho các bạn những kĩ năng nghiệp vụ thực hành về xuất nhập khẩu, Logistics.