Thuế Xuất Nhập Khẩu Tài liệu XNK

Thuế Xuất Nhập Khẩu

Quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT)

Biểu thuế 2016

Sổ tay thuế Việt Nam (New)

Văn Bản Nghiệp Vụ Thực Hiện Thủ Tục Hải Quan Xuất Nhập Khẩu Cập Nhật Tháng 11/2019

Biểu Thuế XNK Năm 2020

Quy định trị giá hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu

Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quản lý thuế XNK tại chi cục Hải quan 2018

Quy định về thuế xuất nhập khẩu

Loại C/O Form B UPDATE: 07/08/2020

C/O Form E UPDATE: 08/08/2020

Loại C/O Form AJ UPDATE: 08/08/2020

Loại C/O Form A UPDATE: 08/08/2020