Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean-Ấn Độ 2018-2022

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN - ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 2018-2022 (Kèm theo Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ) 

Tài liệu liên quan

Quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Quyết định Số: 1171/QĐ-BKHCN

Thông tư liên tịch 64 về hóa đơn và chứng từ xnk

Luật hải quan Việt Nam (hiệu lực 2014)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (mới)

Công văn hướng dẫn thực hiện thông tư 38 BCT

Thi hành luật hải quan về kiểm tra giám sát

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

luật xuất nhập khẩu- Nghị định 43 chính phủ - nhãn hàng hóa

Nghị định 39 chính phủ - thức ăn chăn nuôi

Thông tư 31-2017-TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cần phải xin công bố bộ y tế

Áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Thông tư 15/2018/TT-BCT ngày 29/06/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi. ***Có 3 luồng: XANH, THÔNG THƯỜNG, ĐỎ. *** ĐẶC BIỆT: Được phép chuyển từ luồng ĐỎ sang luồng THÔNG THƯỜNG. Hiệu lực 15/08/2018

Cập nhật quy định mới về quy tắc xuất xứ và các vấn đề quy tắc xuất xứ đối với hàng nhập khẩu

Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ***HIỆU LỰC 13/7/2018 ***THAY THẾ Quyết định 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/06/2016, phần X của Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015.

Công văn 4202/TCHQ-PC ngày 17/07/2018 của Tổng cục hải quan.

Nội dung hợp nhất Thông tư 38/2015 và Thông tư 39/2018

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/08/2018 V/v Về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/08/2018 Ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Công văn 2705/GSWL-GQ2 về hướng dẫn thủ tục hải quan vận chuyển kết hợp trên tờ khai XNK tại chỗ

văn bản 1318​ của Cục CNTT-TCHQ từ ngày 17/9/2018 Tổng cục Hải quan sẽ nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

CÔNG VĂN 5361/TCHQ-GSQL VỀ VIỆC CẤP LẠI PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Công văn 6392/TCHQ - TXNK về việc hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa

Nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền, danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu trong lĩnh vực vàng ....là những thông tư mới có hiệu lực từ tháng 2/2019.

Hỏi đáp về thuế ACFTA

Hồ sơ thị trường china

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo ACFTA của Việt Nam

Thông tư 35-2012-TT-BCT sửa đổi thông tư 36-2010-TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng

Thông tư 21-2014-TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36-2010-TT-BCT

Nghị định số 156-2017-NĐ-CP ngày 27-12-2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022

Nghị quyết 84-NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

Niên giám thống kê ASEAN 2018

Quyết định 323-QĐ-UBCĐASW năm 2016 Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Quyết định 2185-QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020

Thông tư 27/2017/TT-BCT

Chỉ thị số 38/CT-TTg của TTCP

Thông tư số 22/2016/TT-BCT

Biểu thuế Việt Nam thực hiện AANZFTA 2018-2022 (Kèm theo Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

Hồ sơ thị trường Australia

Hồ sơ thị trường New Zealand - VCCI

ND 158-2017-NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do AANZ 2018-2022

Nghị định 127-2016-NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do 2016 - 2018

Thông tư số 31-2015-TT-BCT ngày 24-09-2015 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do .

Thông tư số 42-2018-TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31-2015-TT-BCT ngày 24-9-2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

Nghị định 126/2016/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.

Hồ sơ thị trường Ấn Độ - VCCI

Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản 2018 - 2023

Hồ sơ thị trường Nhật Bản - VCCI

Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019

Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 vv Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019

Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc đối với Kinh tế Việt Nam Báo cáo do Tiến sĩ Veena Jha tổng hợp trên cơ sở báo cáo giữa kỳ của các tác giả Francesco Abbate và Veena Jha về tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc đối với Việt Nam. Các trang từ 6-18 về chi tiết của Hiệp định được tác giả Francesco Abbate biên soạn. Báo cáo này cũng tổng hợp những đóng góp quan trọng của các chuyên gia trong nước và những dữ kiện thực tế mà nhóm công tác thu thập được trong chuyến khảo sát từ 31/8- 11/9/2009.

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc - VCCI

Nghị định 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018

Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

Thông tư 26/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA

Thông tư 40 quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam

Thông tư 26-2018-TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20-2014-TT-BCT ngày 25-6-2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 2019 - 2022

Nghị quyết 72/2018/QH14 Phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan

Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định CPTPP

Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

quy tắc xuất xứ trong hiệp định AANZ

Bảng quy tắc xuất xứ cụ thể trong hiệp định Việt Nam - Hàn Quốc

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam thực hiện VKFTA 2018-2022

Cẩm nang hội nhập Kinh tế quốc tế Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc - VKFTA

Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

Nghị định 15-2018 an toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Các Lỗi Và Mức Phạt Thường Gặp Về Khai Báo Hải Quan