Luật XNK Việt Nam Tài liệu XNK

Luật XNK Việt Nam

Công văn 4202/TCHQ-PC ngày 17/07/2018 của Tổng cục hải quan.

Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ***HIỆU LỰC 13/7/2018 ***THAY THẾ Quyết định 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/06/2016, phần X của Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015.

Cập nhật quy định mới về quy tắc xuất xứ và các vấn đề quy tắc xuất xứ đối với hàng nhập khẩu

Thông tư 15/2018/TT-BCT ngày 29/06/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi. ***Có 3 luồng: XANH, THÔNG THƯỜNG, ĐỎ. *** ĐẶC BIỆT: Được phép chuyển từ luồng ĐỎ sang luồng THÔNG THƯỜNG. Hiệu lực 15/08/2018

Áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Thông tư 31-2017-TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cần phải xin công bố bộ y tế

Nghị định 39 chính phủ - thức ăn chăn nuôi

luật xuất nhập khẩu- Nghị định 43 chính phủ - nhãn hàng hóa

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Thi hành luật hải quan về kiểm tra giám sát

Công văn hướng dẫn thực hiện thông tư 38 BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (mới)

Luật hải quan Việt Nam (hiệu lực 2014)

Thông tư liên tịch 64 về hóa đơn và chứng từ xnk

Quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng


« 1 2 3 4 »