Luật XNK Việt Nam Tài liệu XNK

Luật XNK Việt Nam

Quyết định 323-QĐ-UBCĐASW năm 2016 Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Niên giám thống kê ASEAN 2018

Nghị quyết 84-NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

Nghị định số 156-2017-NĐ-CP ngày 27-12-2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022

Thông tư 21-2014-TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36-2010-TT-BCT

Thông tư 35-2012-TT-BCT sửa đổi thông tư 36-2010-TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo ACFTA của Việt Nam

Hồ sơ thị trường china

Hỏi đáp về thuế ACFTA

Nội dung hợp nhất Thông tư 38/2015 và Thông tư 39/2018

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/08/2018 V/v Về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/08/2018 Ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Công văn 2705/GSWL-GQ2 về hướng dẫn thủ tục hải quan vận chuyển kết hợp trên tờ khai XNK tại chỗ

văn bản 1318​ của Cục CNTT-TCHQ từ ngày 17/9/2018 Tổng cục Hải quan sẽ nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

CÔNG VĂN 5361/TCHQ-GSQL VỀ VIỆC CẤP LẠI PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Công văn 6392/TCHQ - TXNK về việc hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa

Nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền, danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu trong lĩnh vực vàng ....là những thông tư mới có hiệu lực từ tháng 2/2019.


« 1 2 3 4 »