Tài Liệu Tiếng Anh Tài liệu XNK

Tài Liệu Tiếng Anh

BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ BỘ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU Ngày đăng: 27/05/2020

Trong giao dịch xuất nhập khẩu, ngân hàng được thừa nhận như một bên trung gian giúp tăng độ tin cậy giữa hai bên. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chính vì thế cần thường xuyên giao dịch với ngân hàng chứ không chỉ đơn thuần vì mục đích thanh toán. Vậy bạn đã biết các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng khi giao dịch với ngân hàng?

Vận tải đường biển là cách thức giao hàng xuất nhập khẩu và truyền thống từ trước đến nay. Vượt đại dương từ nước này sang nước khác, hai bên vẫn cần hoàn thành các nghĩa vụ cần thiết để làm thủ tục thông quan. Chính vì vậy, người làm lĩnh vực xuất nhập khẩu cần vô cùng am hiểu các thuật ngữ liên quan đến vận tải đường biển.